Permise auto - documente necesare

ELIBERAREA PERMISULUI DE CONDUCERE (in urma examenului sau in cazul obtinerii altor categorii)

Documente necesare:

 • Actul de identitate al solicitantului (original si copie);

 • Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere (C.E.C. sau B.C.R.);

 • Permisul de conducere vechi, in original (in cazul adaugarii altor categorii)

ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL PERMISULUI DE CONDUCERE (in cazul pierderii, furtului, deteriorarii)

Documente necesare:permis3_01

 • Actul de identitate al solicitantului (original si copie);

 • Nota de inregistrare care atesta publicarea pierderii permisului la Monitorul Oficial al Romaniei;

 • Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere ( C.E.C. sau B.C.R.)- 45 RON;

 • Fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru, in dreptunghiul special destinat;

 • Fisa de consultatii medicale pentru conducatorii de autovehicule, tip A(B), completata la o unitate sanitara abilitata (policlinica, centru medical, etc.), in cazul in care data eliberarii permisului este mai veche de un an.

 

PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE

Documente necesare:

 • Actul de identitate al solicitantului (original si copie);

 • Fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru, in dreptunghiul special destinat.

 • Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere (C.E.C. sau B.C.R.);

 • Permisul de conducere vechi (original si copie);

 • Fisa medicala de consultatii pentru conducatorii de autovehicule completata (tip B);

 • Copia certificatului de casatorie sau a hotararii judecatoresti de divort (in cazul schimbarii numelui)

 

PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE EMIS DE ALTE STATE

Documente necesare:

 • Permisul de conducere eliberat de autoritatile straine, in original si traducerea legalizata a acestuia;

 • Actul de identitate al solicitantului B.I./C.I./adeverinta, (original si copie) in cazul cetatenilor cu domiciliul in Romania;

 • Pasaportul si legitimatia de sedere temporara/carnetul de identitate, in cazul cetatenilor straini cu resedinta/domiciliul in Romania;

 • Fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru, in dreptunghiul special destinat.

 • Chitanta de plata a contravalorii noului permis de conducere

 • Fisa medicala de consultatii pentru conducatorii de autovehicule completata;

 • Avizul psihologic;

 • Certificatul de cazier judiciar;

 • Declaratia notariala a solicitantului din care sa rezulte ca permisul de conducere depus la preschimbare este autentic si ca titularul acestuia un mai poseda alt permis de conducere national, romanesc sau strain, precum si mentionarea altor permise avute anterior;

 • Cerere care sa continanumele si prenumele solicitantului, resedinta din Romania si numarul permisului de conducere care urmeaza a fi preschimbat;

 • Fotografii tip P.C..

sursa: info.autoraid.ro