Permis categoria A

Categoria A include motocicleta cu sau fară ataş.
Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul să conducă o motocicletă cu o putere care depaşeşte 25 Kw sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 Kw/Kg ori o motocicletă cu ataş cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 Kw/Kg, numai dacă are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice interioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test specific de cunoştinţe şi comportament.

Durata cursului este de minimum 5 săptămâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (pregatirea teoretică o precede pe cea practică).
Pregatirea practică constă în învăţarea unor manevre de poligon.

Obligaţiile cursantului:

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
– să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

Condiţii pentru înscriere:

– sa fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;
– sa aibe varsta de 18 ani făra trei luni;
– să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. nr. 195/2002.

Dosarul pentru examen cuprinde:

• Fişa de şcolarizare eliberata de şcoală de soferi;
• Cerere de înscriere la examen (se eliberează de către şcoală);
• Fişa medicală – efectuată în cadrul şcolii sau la unitaţi abilitate in acest sens;
• Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
• Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, plătită la C.E.C. sau Trezorerie;
• 1 fotografie color tip permis de conducere;
• Copii xerox: carte (buletin) de identitate, permis de conducere (dacă este cazul);
• Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare;

Examenul auto constă într-o probă teoretică şi o proba practică.
Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minim 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.