Prevederile legale in vederea obtineri permisului auto cu ultimele modificari de la 19 ianuarie 2014

permis auto   Ordinul numarul 82/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere a fost publicat in Monitorul Oficial.

    Cateva prevederi… articolul 3 suna astfel:
Examinarea se desfasoara prin sustinerea, succesiv, a probei teoretice si a probei practice, in zile diferite. Probele teoretice pentru mai multe categorii pot fi sustinute in aceeasi zi, exceptând situatia in care obtinerea unei categorii este conditionata de detinerea prealabila a unei alte categorii.
   Proba practica se sustine:
a) numai in poligon, pentru autovehiculele din categoria AM;
b) in poligon si pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 si A (examinarea se desfasoara prin sustinerea probei practice in poligon, urmata de sustinerea acesteia pe traseu, in aceeasi zi);
c) numai pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv.
in cazul in care se solicita examinarea pentru mai multe categorii, probele practice se sustin in zile diferite, alocate pentru fiecare categorie de permis de conducere solicitata.

 

   Articolul 6 cuprinde deasemenea
   La data verificarii dosarului de examinare, respectiv la data sustinerii probelor de examen, candidatii trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de vârsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada domiciliului, resedintei sau, dupa caz, rezidentei in România, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate in scoli de conducatori auto si sa nu se afle in una dintre situatiile de restrictie.
   Dosarul de examinare trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea-tip, semnata de candidat, prevazuta in anexa nr. 1;
b) fisa de scolarizare, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, emisa de scoala de conducatori auto in cadrul careia candidatul a absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica, in care se consemneaza si avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa. ..», corespunzator categoriei pentru care se solicita examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca, se pastreaza la scoala de conducatori auto care a pregatit candidatul;
c) certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate;
d) copia actului de identitate valabil;
e) dovada de plata a taxelor si tarifelor aferente obtinerii permisului de conducere.
De la data de 19 ianuarie 2014, taxele si tarifele aferente obtinerii permisului de conducere se pot incasa si la ghiseele serviciilor publice comunitare competente sa efectueze examinarea candidatilor, in conditiile stabilite prin ordin al prefectului.
Candidatii cu vârsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1, trebuie sa prezinte, pe lânga documentele prevazute mai sus, declaratia autentificata de notarul public, prin care este exprimat acordul parintilor sau, dupa caz, al parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarâre judecatoreasca, al tutorelui, curatorului sau persoanei in ingrijirea ori supravegherea careia acesta se afla, pentru participarea la examinare.
In cazul in care se solicita obtinerea mai multor categorii, fiecare dosar intocmit pentru categoria solicitata suplimentar trebuie sa contina câte o fotocopie a certificatului de cazier judiciar.

  Cateva din prevederile de la articolul 8…

   Examinarea se efectueaza dupa indeplinirea formalitatilor necesare, la sediul serviciului public comunitar competent, constând in: verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale si inregistrarea in aplicatia informatica de examinare.
   Candidatii sustin proba teoretica in aceeasi zi in care sunt inregistrati in aplicatia informatica de examinare. in caz contrar, inregistrarea isi pierde valabilitatea.
Solicitarea si datele necesare inregistrarii in aplicatia informatica de examinare se pot transmite si de catre scolile de conducatori auto in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica, prin utilizarea unei aplicatii informatice puse la dispozitie gratuit de catre D.R.P.C.I.V., in baza unui protocol.
Candidatii declarati «admis» la proba teoretica se programeaza pentru sustinerea probei practice, in limita locurilor disponibile si in ordinea solicitarii.

Ce se modifica la articolul 10?

Proba teoretica cuprinde un numar diferentiat de intrebari particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind urmatoarele:
a) pentru categoriile AM, A1, A2 si A, testul cuprinde 20 intrebari, timpul de solutionare fiind de 20 minute. Se declara «admis» candidatul care raspunde corect la cel putin 17 intrebari;
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, testul cuprinde 11 intrebari, timpul de solutionare fiind de 15 minute. Se declara «admis» candidatul care raspunde corect la cel putin 9 intrebari.
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
A. pentru categoriile AM, A1, A2 si A:
a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: manusile, cizmele, imbracamintea si casca;
b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;
c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordându-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc.;
d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordându-se atentie si comutatorului pentru intreruperea curentului in cazuri de urgenta, curelei de transmisie si nivelului de ulei;
B. pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D si DE:
a) regulile referitoare la durata de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificarile ulterioare; utilizarea dispozitivului de inregistrare prevazut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile ulterioare, cu exceptia categoriilor C1 si C1E;
b) regulile referitoare la tipul de transport: de marfuri sau de calatori;
c) documentele referitoare la autovehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de marfuri si calatori;
d) comportamentul care trebuie adoptat in caz de accident; cunoasterea masurilor care trebuie luate dupa un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostinte de baza in materie de prim ajutor;
e) masurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si inlocuirea rotilor;
f) regulile privitoare la masa si dimensiunea autovehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;
g) impiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor autovehiculului;
h) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;
i) factorii de securitate privitori la incarcatura autovehiculului: controlul incarcaturii – stivuire si fixare – dificultati legate de anumite tipuri de incarcaturi, de exemplu, lichide, incarcaturi suspendate, etc., incarcarea si descarcarea marfurilor si folosirea materialului de incarcare, numai pentru categoriile C1, C1E, C si CE;
j) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta calatorilor, transportul copiilor, controalele necesare inaintea plecarii;”

permis autoArticolul 18 arata obligatiile examinatorilor la proba practica de conducere a autovehiculului in traseu:

a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;
b) sa verifice identitatea candidatilor pe baza programatorului de examen si a actului de identitate valabil, dosarul de examen si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13;
c) sa consemneze in anexa la testul de examen, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii declarati «admis» la proba teoretica care nu se prezinta la proba practica;
d) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice clar si din timp traseul ce urmeaza a fi parcurs;
e) sa asigure prezenta in autovehicul cel putin a unui martor pe timpul examinarii fiecarui candidat; se interzice depasirea capacitatii pe locuri a autovehiculului;
f) sa nu permita accesul in autovehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor, a martorilor, a persoanelor cu atributii de control, precum si a lucratorilor serviciilor publice comunitare care urmeaza cursul de formare initiala pentru examinatori;
g) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului in timpul examinarii;
h) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a autovehiculului in traseu si sa intervina numai in situatii deosebite, când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie, cu exceptia examinarii pentru categoriile A1, A2 si A;
i) sa solicite candidatilor repetarea, o singura data, a manevrei speciale executate incorect;
j) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decât cea legata de executarea manevrelor respective;
k) sa nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar incalca regulile de circulatie sau semnalizarea rutiera;
l) sa nu intervina in mod nejustificat asupra aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului;
m) sa nu intrerupa desfasurarea examenului in mod nejustificat;
n) sa completeze cu datele necesare toate rubricile anexei la testul de examen, sa marcheze prin incercuire manevrele speciale executate, sa mentioneze punctele de penalizare corespunzator prevederilor art. 20, sa marcheze prin incercuire cazurile in care candidatii sunt declarati «respins» in alte situatii care conduc la acordarea acestui calificativ, precizate distinct pe anexa, sa semneze anexa si sa asigure semnarea acesteia de catre toate persoanele indicate in formular si sa inmâneze candidatului un exemplar al anexei completate;
o) sa manifeste obiectivitate in aprecierea cunostintelor si in acordarea calificativelor, având o comportare civilizata fata de candidati.

Alte prevederi adaugate, modificate:
- Proba practica de conducere a motocicletei in poligon este promovata de candidatii care parcurg traseul in cel mult 3 minute si 30 secunde si nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare;
- La sustinerea probei practice in traseu pentru categoriile A1, A2 si A, candidatul va conduce insotit, pe acelasi autovehicul, de un instructor din cadrul scolii de conducatori auto. Examinatorul supravegheaza candidatul dintr-un autovehicul apartinând scolii de conducatori auto si condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator si candidat se realizeaza prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicatii;
- Proba practica de conducere a mopedului in poligon este promovata de candidatii care parcurg traseul in cel mult doua minute si nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.
- in cazul in care proba practica se sustine cu autovehicule cu transmisie automata, pe permisul de conducere obtinut se efectueaza mentiunea corespunzatoare, cu exceptia situatiilor in care solicitantul detine deja un permis obtinut pentru un autovehicul cu transmisie manuala pentru cel putin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, precum si a mopedelor, când nu se efectueaza aceasta mentiune.
- Posesorii permiselor de conducere in care se gasesc mentiuni privind dreptul de a conduce autovehicule cu transmisie automata, care solicita obtinerea dreptului de a conduce autovehicule cu transmisie manuala din aceeasi categorie, trebuie sa sustina o noua proba practica, sub conditia prezentarii unui documentul care atesta efectuarea, intr-o scoala de conducatori auto, a unui numar de cel putin 6 ore de conducere practica a unui autovehicul cu transmisie manuala.
- Timpul afectat probei practice trebuie sa fie de minimum 25 de minute pentru categoriile A1, A2, A, B1, B si BE si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii, iar distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregatirea autovehiculului, verificarea tehnica a autovehiculului privind siguranta circulatiei, manevrele speciale si anuntarea rezultatului probei.